Przedstawimy Ci tanie oferty ubezpieczenia. Porady fachowca od ubezpieczeń. Broker ubezpieczeniowy.
Mobilni agenci - Tylko zadzwoń !!!
Ubezpieczenia to najlepsze zabezpieczenie od ryzyka odpowiedzialności.
Obsługa bez wychodzenia z domu !!!
 Polecane biuro doradcze. Agent Ubezpieczeniowy, ubezpieczenia grupowe i zbiorowe. Broker Łódź
Nie musisz nigdzie jeździć.
 

UBEZPIECZENIE LEASINGU

Ubezpieczenie pojazdu w leasingu

 

Z zapisów umowy leasingowej wynika wymóg ubezpieczenia leasingowanego pojazdu. Ubezpieczenie musi obejmować zarówno ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC), następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) jak i ubezpieczenia Auto Casco (AC).

Przedsiębiorstwa leasingowe zwykle mają wynegocjowane z ubezpieczycielami generalne umowy na których mocy ubezpieczają pojazdy. Klient zwykle jest nakłaniany mniej lub bardziej do wzięcia niejako polisy wraz z leasingiem.

Jednak w większości przypadków dużo korzystniej jest poszukać doświadczonej firmy z branży ubezpieczeniowej, która posiada szeroki wachlarz możliwości w różnych firmach i wypracowane przez lata dodatkowe zniżki w Towarzystwach Ubezpieczeniowych. Z tego właśnie powodu może zaproponować dużo lepsze propozycje ubezpieczenia, które dadzą czyste oszczędności w firmie.

 

Oto jeden przykład naszego klienta:

Leasing pojazdu Nissan X-TRAIL wartość 125.000 – propozycja poprzez leasing oscylowała w granicach od 5200 do 5800 za pełen pakiet – nam udało wynegocjować z Wartą 2737

 

Jakie są zalety i wady wykupienia polisy u leasingodawcy ?

Zalety:

  1. Ewentualna szkoda nie powoduje utraty wypracowanych zniżek (niejako idzie na konto firmy leasingowej a nie klienta).

Wady:

  1. Klient może mieć atrakcyjniejsze ubezpieczenia wyliczone w oparciu o swoją indywidualną historię ubezpieczeniową czy też o polisy często oferowane przy zakupie samochodu przez salony samochodowe.
  2. W kolejnych latach ubezpieczenie nie jest zwykle już tak korzystne cenowo jak w pierwszym roku.
  3. Bezszkodowy przebieg ubezpieczenia polisy „z leasingu” nie wypracowuje lepszych indywidualnych zniżek.

Wybór ubezpieczycieli jest stosunkowo ograniczony, zwykle jest to kilka firm honorowanych przez firmę leasingową do wyboru.

 

Co zatem wybrać?

Przy decyzji trzeba porównać zakres ochrony, cenę polisy, jak i wziąć pod uwagę swe dotychczasowe doświadczenia z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Firmy leasingowe wydają zgody na ubezpieczenie we własnym zakresie pojazdów przez klientów. Wymagają przy tym pisemnej oferty ubezpieczenia od innego ubezpieczyciela, niektóre firmy zgodę dają niejako „od ręki” inne karzą za nią zapłacić (np. 100 PLN).

 

Sposób zapłaty składki ubezpieczeniowej

Składkę ubezpieczeniową można płacić na różne sposoby.

W przypadku ubezpieczenia indywidualnego firma leasingowa żąda kopii polisy z jednorazowo opłaconą składką, często płatność polisy jest wymagana przed odbiorem pojazdu. W każdą rocznicę umowy firma leasingowa wezwie klienta do udokumentowania faktu ubezpieczenia i opłacenia składki.

 

Szkoda !!! A to pech ! Czyli co robić w przypadku zaistnienia szkody.

Szkody w leasingu można podzielić na dwa przypadki:

  1. szkoda całkowita - utrata przedmiotu (kasacja, kradzież),
  2. szkoda częściowa nie będąca szkodą całkowitą.

W każdym  przypadku należy powiadomić firmę leasingową o zaistnieniu szkody (poprzez infolinię, faksem, pisemnie). Firmy zwykle w zgłoszeniu szkody żądają podania numeru szkody nadanego przez ubezpieczyciela a na to trzeba chwilę poczekać.

 

Zasada przy likwidacji szkód częściowych jest taka, że klient jest upoważniony przez firmę leasingową do przeprowadzenia całego procesu likwidacji. Firma leasingowa upoważnia również klienta do odbioru odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego. Pod jednym wszakże warunkiem: klient nie ma zaległości w spłacie umowy leasingowej. W tym przypadku ubezpieczyciel przekazuje odszkodowanie do firmy leasingowej. 

Pojazdy leasingowane zwykle są ubezpieczone w tak zwanej wersji "warsztat" to znaczy wszelkich napraw należy dokonać w autoryzowanym serwisie danej marki (dotyczy to leasingu samochodów nowych, przy leasingowaniu używanych wymogi nie są tak restrykcyjne).

Firma leasingowa nie bierze też udziału w ewentualnym sporze co do wysokości odszkodowania z ubezpieczycielem, umocowując do tego klienta.

 

Likwidacja szkody całkowitej (a zachodzi to w przypadku gdy naprawa nie jest ekonomicznie uzasadniona) jest bardziej skomplikowana.

Po pierwsze: w momencie zaistnienia szkody całkowitej ulega rozwiązaniu umowa leasingowa, gdyż przedmiot umowy nie istnieje. O zaistnieniu szkody całkowitej decyduje ubezpieczyciel na podstawie opinii likwidatora szkód. Od jego decyzji przysługuje klientowi odwołanie, klient uczestniczy w procesie likwidacji szkody i każda decyzja powinna być z nim uzgadniana.

Po drugie umowę trzeba zakończyć rozliczeniem. Mamy tu do czynienia z dwoma kwotami: jedna to kwota przyznanego odszkodowania, druga to suma należności wynikających z umowy leasingowej. 

 

Jak są wyliczane ?

Kwota odszkodowania to różnica pomiędzy  wartością rynkową pojazdu na moment zaistnienia szkody pomniejszona o kwotę uzyskaną ze sprzedaży tzw. pozostałości - czyli wraku. Część ubezpieczycieli sama zajmuje się sprzedażą wraku, wrak może przejąć firma leasingowa ale najrozsądniej samemu znaleźć kupca. Należy pamiętać, że wartość wraku ubezpieczyciel ustala na podstawie własnych wycen.


Druga istotna kwota to suma zobowiązań wynikających z umowy leasingowej: zwykle wylicza się ją dyskontując (czyli przeliczając przyszłe kwoty na dzień dzisiejszy z uwzględnieniem czasu i kosztu pieniądza) bieżącą stopą określoną w umowie (np. Wibor 1 miesięczny) powiększając ją o kwotę wykupu.

Na przykładzie:

Wartość początkowa samochodu 100 000,00

Umowa zawarta na 3 lata, wykup wyniósł 1% czyli 1000,00

Szkoda nastąpiła po dwóch latach użytkowania.

Wartość rynkowa na dzień szkody ustalona przez ubezpieczyciela 60 000,00

Wartość pozostałości oszacowana przez ubezpieczyciela 20 000,00

Odszkodowanie wyniesie 40 000,00

Do spłaty firmy leasingowej pozostało po zdyskontowaniu 22 000,00 plus 1000,00 wykup = firma leasingowa wypłaci klientowi nadwyżkę wynikającą z rozliczenia umowy w kwocie 17 000,00 plus klient otrzyma kwotę uzyskaną ze sprzedaży wraku albo sam go nabędzie.

 

To wariant optymistyczny, są też pesymistyczne, gdy szkody całkowite następują w początkowym okresie trwania umowy leasingowej. Do końca umowy jeszcze daleko, wartość pojazdu spadła a odszkodowania może zabraknąć do pokrycia zobowiązań leasingowych. Takie ryzyko chronione jest poprzez zawarcie dodatkowego ubezpieczenia. Jest to tzw. ubezpieczenie ryzyka straty finansowej GAP, nie kosztuje wiele a przydać się może. Większość firm oferuje możliwość wykupienia takiej polisy.

 

Gdzie ubezpieczać?
Firma leasingowa najczęściej ma podpisane umowy na obsługę ubezpieczeniową z jednym lub dwoma zakładami ubezpieczeń. Nie znaczy to, że musimy podpisać umowę właśnie z tymi ubezpieczycielami. Może się przecież okazać, że firma, którą znalazłeś, a specjalizuje się w ubezpieczeniach,  ma  warunki korzystniejsze. I z tą firmą można zawrzeć ubezpieczenie. Oczywiście wyłącznie pod warunkiem zaakceptowania zakładu ubezpieczeń przez firmę leasingową. W takiej sytuacji firma zwraca uwagę nie na wysokość składki ale przede wszystkim czy wariant ubezpieczenia jest wystarczający a także – co często jest istotniejsze dla firmy – leasingowej, szybkość i forma likwidacji szkody. Bo to właśnie leasingodawca, jako właściciel przedmiotu leasingu, otrzyma odszkodowanie. Podobnie będzie w przypadku innych przedmiotów. Im wyższa wartość (np. skomplikowane urządzenie czy nieruchomość) zakres może być szerszy. Odszkodowanie w razie zniszczenia lub utraty przedmiotu zawsze uzyska właściciel.

Patrząc realnie, jeżeli zdecydujesz się na „swojego” ubezpieczyciela istnieje większe prawdopodobieństwo, że lepiej zapoznasz się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia a także swobodniej będzie Ci załatwiać sprawę w przypadku szkody.

 Tanie Ubezpieczenia Leasingu

Centrum Ubezpieczenia dla firm, ubezpieczenie OC firmy, ubezpieczenie CARGO towarów, OC przewoźnika transport międzynarodowy, OC przewoźnika transport krajowy, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora, ubezpieczenia majątkowe, tanie, raty OC firmy, OC prywatne i na Życie. Pośrednictwo Sprzedaż ubezpieczeń, Agent Ubezpieczeniowy, Broker Ubezpieczeniowy Łódź, PZU Agent ubezpieczeniowy Warta, Ubezpieczenia PZU Zduńska Wola, Ubezpieczenia Zgierz, Ubezpieczenia Sieradz, Ubezpieczenia Zduńska Wola, Ubezpieczenia Radomsko, Ubezpieczenia Skierniewice, Ubezpieczenia Bełchatów, Ubezpieczenia Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki Tanie ubezpieczenie leasingu od innego ubezpieczyciela.ubezpieczenie leasingu w firmie, wymóg ubezpieczenia leasingowanego pojazdu, ubezpieczenie spłaty leasingu, ubezpieczenie umowy leasingowej, ubezpieczenie leasingu gap, Ubezpieczenie pojazdu w leasingu, ubezpieczenia od innego ubezpieczyciela, tańsze ubezpieczenie w leasingu -40%. Ubezpieczenie leasingowanego samochodu. Ubezpieczenie leasingu GAP. Agent Ubezpieczeniowy Aleksandrów Łódzki Partnerzy w sieci polecamy: Naprawa i Regeneracja Turbosprężarek Posadzki i Tynki Maszynowe Centrum Ubezpieczenia Łódź Agent Ubezpieczeniowy Doradztwo Finansowe