Przedstawimy Ci tanie oferty ubezpieczenia. Porady fachowca od ubezpieczeń. Broker ubezpieczeniowy.
Mobilni agenci - Tylko zadzwoń !!!
Ubezpieczenia to najlepsze zabezpieczenie od ryzyka odpowiedzialności.
Obsługa bez wychodzenia z domu !!!
 Polecane biuro doradcze. Agent Ubezpieczeniowy, ubezpieczenia grupowe i zbiorowe. Broker Łódź
Nie musisz nigdzie jeździć.
 

UBEZPIECZENIA TRANSPORTOWE, OC SPEDYTORA, CARGO

Jak dobrać ubezpieczenie transportowe do potrzeb firmy?

OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym


Ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym przeznaczone są dla firm transportowych. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna jaką, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo przewozowe lub Konwencji CMR, ponosi przewoźnik za uszkodzenie przesyłki/towaru. OCPD w ruchu krajowym dedykowane jest przewoźnikom wykonującym przewozy w obrębie kraju, natomiast OCPD w ruchu międzynarodowym – przewoźnikom wykonującym przewozy pomiędzy dwoma lub więcej państwami.

Zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika zapewnia skuteczną ochroną przedsiębiorcy w sytuacjach niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy przewozu, np. uszkodzenie, zniszczenie, lub utrata przesyłki/towaru bądź też spowodowanie szkody finansowej na skutek np. opóźnienia dostawy, czy zagubienia dokumentów.

Dzięki posiadaniu odpowiednio skonstruowanej umowy ubezpieczenia przewoźnik zyskuje poczucie bezpieczeństwa własnej działalności oraz wzrost wiarygodności względem zleceniodawców.

 

OC spedytora


Spedytor wykonując swoją działalności może być zobowiązany do zapłaty odszkodowania nie tylko z tytułu utraty przesyłki lub jej uszkodzenia , ale również wtedy, kiedy przesyłka nie uległa uszkodzeniu lub utracie a zleceniodawca poniósł szkodę na skutek wadliwego wykonania umowy spedycji.

Przedmiotem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora jest odpowiedzialność jaką ponosi spedytor z tytułu wykonania umowy spedycji.

Dzięki ubezpieczeniu powstałe szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, za które odpowiedzialność ponosi spedytor, są pokrywane przez ubezpieczyciela.

Dobre ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora gwarantuje pełną ochronę interesów spedytora w przypadku zgłaszanych do niego roszczeń, co oznacza pewność i bezpieczeństwo prowadzonej działalności.

Ubezpieczenie OC spedytora jest metodą na ograniczenie ujemnych skutków związanych z prowadzeniem działalności spedycyjnej.

 

Ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)


Ubezpieczenie cargo skierowane jest przede wszystkim do spedytorów świadczących kompleksową obsługę ładunku, a także do przedsiębiorstw, które ponoszą ryzyko utraty, ubytku lub uszkodzenia ładunku lub też są zobligowane do zawarcia takiego ubezpieczenia kontraktem handlowym, bądź też wymogami banku.

Właściwie zawarte ubezpieczenie cargo zapewnia ochronę interesów właściciela przewożonego ładunku w przypadku wszelkich zdarzeń, na skutek których ładunek może ulec uszkodzeniu bądź utracie. Ubezpieczenie cargo chroni właściciela ładunku również w tych sytuacjach, w których zgodnie z prawem przewoźnik lub spedytor nie odpowiada za szkody w powierzonym mu ładunku czy też odszkodowanie podlega ograniczeniom kwotowo-wagowym wynikającym z różnych przepisów lub konwencji.

W transporcie morskim ubezpieczenie cargo zawarte na międzynarodowych instytutowych klauzulach ładunkowych oprócz odszkodowania za uszkodzony ładunek zapewnia również pokrycie kosztów udziału w tzw. awarii wspólnej i kosztach ratownictwa.

Dzięki kompleksowej obsłudze ładunku wraz z ubezpieczeniem spedytor podnosi jakość i konkurencyjność swoich usług.

 Usługi transportowe ubezpieczenia OC firmy transportowej. OCP Kabotaż

Centrum Ubezpieczenia dla firm, ubezpieczenie OC firmy, ubezpieczenie CARGO towarów, OC przewoźnika transport międzynarodowy, OC przewoźnika transport krajowy, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora, ubezpieczenia majątkowe, tanie, raty OC firmy, OC prywatne i na Życie. Pośrednictwo Sprzedaż ubezpieczeń, Agent Ubezpieczeniowy, Broker Ubezpieczeniowy Łódź, PZU Agent ubezpieczeniowy Warta, Ubezpieczenia PZU Zduńska Wola, Ubezpieczenia Zgierz, Ubezpieczenia Sieradz, Ubezpieczenia Zduńska Wola, Ubezpieczenia Radomsko, Ubezpieczenia Skierniewice, Ubezpieczenia Bełchatów, Ubezpieczenia Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki Ubezpieczenie transportowe OC przewoźnika drogowego, spedytoraUbezpieczenia mienia w transporcie ( cargo ), OC spedytora, Ubezpieczenia transportowe, OC przewoźnika drogowego, ubezpieczenie usługi transportowe, ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenie Cargo, OCP kabotażUbezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalności transportowej, OC spedytora, OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i zagranicznym. OCP ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Agent Ubezpieczeniowy Aleksandrów Łódzki Partnerzy w sieci polecamy: Naprawa i Regeneracja Turbosprężarek Posadzki i Tynki Maszynowe Centrum Ubezpieczenia Łódź Agent Ubezpieczeniowy Doradztwo Finansowe