Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego: Wszystko, co musisz wiedzieć

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego: Twoja ochrona zdrowotna za granicą

Planujesz podróż do innego kraju europejskiego? Jeśli tak, to warto zaznajomić się z korzyściami płynącymi z posiadania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). W tym artykule omówimy, czym jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, jakie korzyści niesie, jak ją uzyskać oraz gdzie i kiedy możemy z niej skorzystać. Zapewnij sobie ochronę zdrowotną podczas podróży po Europie, mając na uwadze te ważne informacje.

Co to jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument, który umożliwia dostęp do świadczeń zdrowotnych na takich samych zasadach jak obywatelom danego kraju, podczas tymczasowego pobytu w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Szwajcarii. EKUZ pokrywa świadczenia niezbędne ze względów medycznych, biorąc pod uwagę rodzaj świadczeń oraz przewidywany czas pobytu.

Jakie korzyści płyną z posiadania EKUZ?

 • Dostęp do opieki zdrowotnej na równi z obywatelami kraju, w którym się przebywa
 • Pokrycie kosztów niezbędnych świadczeń zdrowotnych podczas pobytu za granicą
 • Oszczędność, gdyż nie trzeba wykupywać dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego na czas podróży
 • Uproszczony proces uzyskania świadczeń zdrowotnych

karta ekuz

Jak uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Aby uzyskać EKUZ, należy złożyć wniosek w swoim regionalnym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Wniosek można złożyć osobiście, pocztą lub przez Internet. Wymagane dokumenty to:

 1. Wypełniony wniosek o wydanie EKUZ
 2. Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy
 3. Potwierdzenie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub niezatrudnionych)

Wydanie karty jest bezpłatne, a jej ważność wynosi zazwyczaj 1 rok od daty wystawienia. EKUZ można przedłużyć, składając kolejny wniosek.

W jakich sytuacjach można skorzystać z EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego może być wykorzystana w przypadku:

 • Podróży turystycznych
 • Wyjazdów służbowych
 • Studiów za granicą
 • Pobytów na kontraktach zagranicznych

Warto jednak pamiętać, że EKUZ nie zastępuje prywatnego ubezpieczenia podróżnego i nie obejmuje kosztów takich jak repatriacja, leczenie w sektorze prywatnym czy działania ratunkowe w górach.

europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego

Jak korzystać z EKUZ podczas pobytu za granicą?

Jeśli potrzebujesz pomocy medycznej podczas pobytu w innym kraju europejskim, upewnij się, że masz przy sobie EKUZ. Należy zgłosić się do placówki świadczącej opiekę zdrowotną, która jest umowa z systemem ubezpieczenia zdrowotnego danego kraju. W niektórych przypadkach może być konieczne pokrycie części kosztów, np. opłaty ryczałtowej. Po powrocie do Polski można wystąpić z wnioskiem o zwrot poniesionych kosztów do NFZ.

FAQ: Najczęściej zadawane pytania

Czy każdy obywatel Polski może ubiegać się o EKUZ?

Tak, każdy obywatel Polski, który jest ubezpieczony w NFZ, może ubiegać się o EKUZ.

Czy EKUZ jest ważna we wszystkich krajach Europy?

EKUZ jest ważna we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, EOG oraz Szwajcarii.

Jakie są koszty uzyskania EKUZ?

Wydanie EKUZ jest bezpłatne, jednak w przypadku osób nieopłacających regularnie składek na ubezpieczenie zdrowotne może być konieczność uregulowania zaległości, zanim karta zostanie wydana.

Jak długo trwa proces wydania EKUZ?

Proces wydania EKUZ trwa zazwyczaj od kilku dni do kilku tygodni, w zależności od obłożenia regionalnego oddziału NFZ. Dlatego warto złożyć wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym wyjazdem.

Czy EKUZ jest ważna na stałe?

Nie, ważność EKUZ wynosi zazwyczaj 1 rok od daty wystawienia. Aby przedłużyć ważność karty, trzeba złożyć kolejny wniosek.

Podsumowanie

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to niezbędny dokument dla każdego podróżnika. Dzięki niej możemy liczyć na dostęp do świadczeń zdrowotnych w innym kraju europejskim na takich samych zasadach jak obywatelom tego kraju. Aby uzyskać EKUZ, wystarczy złożyć wniosek w regionalnym oddziale NFZ. Pamiętaj jednak, że EKUZ nie zastępuje prywatnego ubezpieczenia podróżnego, dlatego warto rozważyć dodatkowe ubezpieczenie na czas wyjazdu.

Leave A Reply

Your email address will not be published.